Foto bij Computermisbruik

Computermisbruik

Verdenkt u een medewerker van computermisbruik en wilt u dit laten onderzoeken? Justio kan –als onderdeel van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V.- duidelijkheid verschaffen over het gebruik dan wel misbruik van de computer.

Als werkgever betaalt u uw werknemers uiteraard om werkzaamheden te verrichten waarvoor zij zijn aangenomen. In veel gevallen is een computer een hulpmiddel om deze werkzaamheden uit te voeren. Wanneer een werknemer deze computer gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze ter beschikking is gesteld –oftewel het gebruik van de pc door de werknemer is in strijd met de geldende regels en richtlijnen van het bedrijf- wordt u als werkgever benadeeld en kunt u stappen ondernemen tegen de bewuste werknemer.

Het is daarbij wel zaak om aan te kunnen tonen dat hiervan sprake is. Daarvoor is dan een onderzoek nodig naar de werknemer en/of aan de computer waarbij er diverse mogelijkheden zijn. In het kader van privacywetgeving, subsidiariteit en proportionaliteit zal een afweging gemaakt moeten worden welke opsporingsmethoden en -middelen worden gebruikt en in welke volgorde. Zo zou de werknemer gemonitord kunnen worden maar dit is een te zware methode om mee te beginnen.

Onderzoek naar ingetypte URL’s en bezochte websites alsmede cookies leveren vaak al de benodigde informatie op, zelf als de internethistorie stelselmatig wordt verwijderd want dit wil niet zeggen dat het weg is. Iedere toetsaanslag voegt namelijk data toe en deze kan geanalyseerd worden middels speciale software zoals EnCase Forensics. Voor een onderzoek aan computers is het van essentieel belang dat van de werkstations forensische kopieën worden gemaakt voorafgaand aan het onderzoek. Dit behoort dan ook tot de standaard.

Mocht het zo zijn dat de informatie die onze experts hebben verkregen wél opleveren dat sprake is van misbruik maar dat niet zeker is dat dit door de betreffende medewerker is gebeurd –bijvoorbeeld omdat de computer gedeeld wordt door meerdere personen- dan kunnen wij aanvullend (recherche)onderzoek verrichten. In overleg met opdrachtgever wordt bekeken welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Van de bevindingen van het onderzoek wordt een rechtsgeldig rapport opgesteld welke is in te brengen als bewijs in een eventuele gerechtelijke procedure.

Wilt u een beroep doen op Justio of wenst u meer informatie met betrekking tot een onderzoek naar computermisbruik, neem dan contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek.

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: