Foto bij Frauduleus ziekteverzuim

Frauduleus ziekteverzuim

Verdenkt u een medewerker van onterecht ziekteverzuim? Heeft u twijfels bij een ziekmelding? Of vermoedt u dat frauduleus ziekteverzuim frequent voor komt binnen uw bedrijf?

Justio, is als onderdeel van het Nationaal Forensisch Onderzoekbureau, gespecialiseerd in het onderzoeken van ziekteverzuim. De rechercheurs van Justio onderzoeken conform de geldende wet en regelgeving of uw vermoedens juist zijn.

De ervaring van Justio is dat werkgevers regelmatig terecht twijfelen aan de ziektemelding van werknemers. Indien deze vermoedens ook frequent bij u voorkomen, kan middels een ziekteverzuim onderzoek de gewenste helderheid worden geboden.

De rechercheurs van Justio onderzoeken of de activiteiten die een medewerker verricht gedurende zijn ziekteperiode in strijd zijn met de opgegeven klachten. De onderzoekspraktijk heeft aangetoond dat het met enige regelmaat voorkomt dat een zogenaamd zieke medewerker aan het werk is voor bijvoorbeeld een andere werkgever of als vrijwilliger bij de plaatselijke sportvereniging.

Justio is in staat om objectieve bewijzen aan te leveren waarmee juridisch verantwoorde stappen te ondernemen zijn. De door Justio opgestelde rapportages, betreffende het ziekteverzuim, zijn rechtsgeldig en kunnen worden ingebracht als bewijsmiddel in een juridisch traject.

In geval van frauduleus ziekteverzuim, waarbij u als werkgever sterk benadeeld wordt, is het van belang om de bewijzen langs objectieve maatstaven vast te leggen. De aanpak van Justio verschilt hierin frequent van andere onderzoeksbureaus, onder meer vanwege het feit dat Justio eenvoudig specialistische expertise van het moederbedrijf, het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau, kan inschakelen.

Gedurende een ziekteverzuim onderzoek maakt Justio gebruik van de nieuwste forensische technieken in combinatie met klassieke recherche methodieken. Door deze interdisciplinaire aanpak is het bewijsmateriaal veelal gestoeld op meerdere pijlers.

Jurisprudentie toont aan dat u sterk staat indien u bewijsmateriaal kunt aanleveren dat opgebouwd is uit meerdere bewijsmiddelen (bijv.  digitale sporen, fotomateriaal en beeldmateriaal). Door een beroep te doen op Justio kunt u weloverwogen en goed onderbouwd een juridische procedure opstarten of een schikking treffen.

Bent u op zoek naar een erkend onderzoeksbureau om fraudeleus ziekteverzuim te bewijzen? Neem dan contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek.

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: