Foto bij Overtreding concurrentiebeding

Overtreding concurrentiebeding

Handelt een ex-werknemer in strijd met het concurrentiebeding? Verdenkt u een (oud-)medewerker van overtreding van het concurrentiebeding? Schendt een ex-werknemer het relatiebeding? Vermoedt u dat een ex-werknemer eenzelfde functie bij de concurrent vervult als waarin hij bij u werkzaam was, terwijl dit in strijd is met het geldende concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een schriftelijke overeenkomst waarbij de werknemer restricties worden opgelegd, aangaande werkzaamheden voor de concurrent of hemzelf, ter bescherming van het bedrijf waarvoor hij werkzaam is. De overeenkomst komt tot stand tussen twee individuele partijen, namelijk werkgever en (meerderjarige) werknemer.

In de praktijk blijkt echter dat het regelmatig voorkomt dat werknemers zich niets aantrekken van het concurrentiebeding. Het volgende voorbeeld is een veelvoorkomend probleem.

U en uw werknemer hebben beide een concurrentiebeding getekend alvorens de werknemer besluit zijn carrière elders voort te zetten. Het concurrentiebeding blijkt echter door hem niet nageleefd te worden en de specifieke kennis die de ex-werknemer in uw bedrijf heeft opgedaan belandt bij de concurrent. Uw bedrijf ondervindt niet alleen financiële schade maar ook imagoschade doordat het concurrentiebeding geschonden wordt. Om aan te tonen dat deze schade is veroorzaakt door de betreffende ex-werknemer en desgewenst stappen te ondernemen is onderzoek nodig. Door middel van digitaal forensisch onderzoek kan bijvoorbeeld onderzocht worden of bepaalde gevoelige bestanden vanaf de werkcomputer zijn gekopieerd naar bijvoorbeeld een externe harde schijf.

Justio kan, als onderdeel van het NFO, dit onderzoek voor u uitvoeren. Onze experts kunnen tot diep in de geschiedenis van digitale apparatuur dringen, om op zoek te gaan naar specifieke sporen die verband houden met het eventueel overtreden van het concurrentiebeding. Door op een unieke wijze de nieuwste forensische onderzoekstechnieken in te zetten in combinatie met klassieke recherchemethodieken, kunnen wij zeer doelgericht en efficiënt onderzoek verrichten.

De onderzoeksmethoden zullen per zaak overwogen worden en kunnen variëren van het ‘ouderwets’ observeren van een persoon tot het uitvoeren van een digitaal forensisch onderzoek aan de bedrijfscomputer of –telefoon van de verdachte ex-werknemer.

Een door Justio opgesteld rapport met bevindingen, en bijlagen zoals foto- en filmmateriaal, is rechtsgeldig en kunt u inbrengen in een eventuele gerechtelijke procedure.

Bent u op zoek naar een erkend onderzoeksbureau dat voor u een onderzoek naar het overtreden van een concurrentie kan verrichten, neem dan contact met ons op of maak gebruik van een gratis intakegesprek.

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: