Foto bij Conservatoir bewijsbeslag

Conservatoir bewijsbeslag

Steeds vaker heeft het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. en Justio –dat als onderdeel van het NFO opereert- te maken met onderzoeken waarbij het indienen van een verzoek tot conservatoir bewijsbeslag bij de voorzieningenrechter een rol speelt.

De deskundigen van NFO/Justio kunnen een goede inschatting maken van zowel de meerwaarde en de kans van slagen omtrent een dergelijk verzoek, als wel ondersteuning bieden bij de beslaglegging an sich.

Vaak gaat het om zaken waarbij onderzoek aan digitale gegevensdragers nodig is teneinde te kunnen vaststellen of de persoon tegen wie sterke verdenkingen zijn ook inderdaad verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld stalking of bedreiging via social media of e-mail.

Voor de bewijsvoering is het van essentieel belang dat procedures correct uitgevoerd worden opdat de zogenaamde chain of custody niet wordt onderbroken. Onder meer het veiligstellen van harde schijven en andere gegevens dient daarom te geschieden conform forensische richtlijnen.

Om te voorkomen dat hierover twijfel ontstaat of dat de tegenpartij in kan brengen dat mogelijk bij de inbeslagname handelingen zijn verricht die van invloed zouden kunnen zijn geweest op de inhoud van de digitale gegevensdragers, kan het van toegevoegde waarde zijn het NFO hierin te laten participeren.

Ook kunnen onze deskundigen ter plaatse de beslagene informeren over de reeds verzamelde bewijzen die aanleiding vormden tot het verzoek van het conservatoir bewijsbeslag. Dit creëert een redelijke kans dat de persoon in kwestie op dat moment al toegeeft dat hij of zij verantwoordelijk is, waardoor de procedure in een vroeg stadium kan worden beëindigd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden met betrekking tot conservatoir bewijsbeslag of wilt u gebruik maken van onze ondersteuning op dit gebied, neem dan contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek.

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: