Foto bij Documentonderzoek

Documentonderzoek

Twijfelt u aan de echtheid van een document? Is een certificaat van echtheid op zichzelf wel echt? Wilt u de herkomst achterhalen van een anonieme lasterlijke brief? Documentonderzoek kan antwoord geven op deze vragen.

Door documentonderzoek te verrichten is vaak te achterhalen of een document authentiek, oftewel echt, is. Een diploma of paspoort kan zodanig nagemaakt zijn dat deze op het oog niet van echt te onderscheiden is. Hetzelfde geldt voor een document van echtheid dat bijvoorbeeld bij kunstobjecten hoort om aan te tonen dat deze echt zijn. Door de documenten te onderzoeken op specifieke kenmerken kan aangetoond worden of ze al dan niet authentiek zijn.

Een document kan ook, geheel of gedeeltelijk, vals zijn doordat de datum waarop de handtekening is geplaatst niet correspondeert met het tijdstip waarop het document is opgesteld of bepaalde passages van een later tijdstip blijken te zijn. Indien een werkgever en werknemer op papier een overeenkomst hebben waarbij één van beiden achteraf, dus na ondertekening, tekst toevoegt danwel weghaalt, kan onderzoek worden verricht aan onder meer de gebruikte inkt. Hieruit kan bijvoorbeeld blijken dat deze in de toegevoegde tekst minder is ingedroogd of van een andere samenstelling is en dus niet gelijktijdig is aangebracht. Wanneer tekst is weggehaald kan het tweede exemplaar, dus van werkgever of werknemer, onderzocht worden. Hieruit kan blijken dat de weggehaalde passage wel degelijk onderdeel is geweest van het oorspronkelijke document.

Wanneer een document is vervaardigd op een computer en daarna is uitgeprint kan het worden onderzocht op printerkenmerken. Elke printer heeft deze kenmerken als gevolg van onder meer slijtage. Als het vermoeden bestaat dat een anonieme (dreig)brief afkomstig is van een werknemer kan bijvoorbeeld de bedrijfsprinter aan een onderzoek onderworpen worden. De ervaring leert namelijk dat een relatief aantal van dergelijke brieven onder werktijd vervaardigd worden. Ook in het geval van persoonlijk anonieme brieven is niet zelden een familielid verantwoordelijk.

Justio kan dergelijke documentonderzoeken instellen, daarbij gebruikmakend van de expertise binnen het NFO, waarvan Justio onderdeel is. Door klassieke recherchemethodieken in te zetten in combinatie met de nieuwste forensische onderzoekstechnieken kan op een objectieve wijze uitgewezen en aangetoond worden of en door wie een document is vervalst of opgesteld.

Van de bevindingen van het onderzoek wordt een rechtsgeldig rapport opgesteld welke is in te brengen als bewijs in een eventuele gerechtelijke procedure.

Wilt u meer informatie over documentonderzoek of wilt u een beroep doen op Justio, neem dan contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek.

 

     

 

 

 

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: