Foto bij Uitlezen telefoon

Uitlezen telefoon

Heeft uw bedrijf te maken met fraude? Verdenkt u een werknemer van bedrijfsspionage? Een GSM onderzoek kan duidelijkheid geven.

Veel bedrijven hebben te maken met economische criminaliteit. Naast diefstal van geld en goederen is fraude een veelvoorkomend probleem. Frauderen kan op diverse manieren en komt op alle niveaus voor. Indien uw bedrijf te maken heeft met fraude of bijvoorbeeld bedrijfsspionage kan een, aan de door het bedrijf ter beschikking gestelde, GSM van de verdachte werknemer aan een onderzoek onderworpen worden.

Van het interne geheugen van het betreffende toestel wordt een volledige bit-copy gemaakt zonder daarbij brongegevens te beschadigen. Vervolgens wordt met behulp van digitaal forensische onderzoekshulpmiddelen getracht gewiste geschiedenis en verwijderde berichten terug te halen. Middels de juiste software en data-recovery technieken kan ook gezocht worden naar (sporen van) filmpjes en foto’s die niet meer als bestand aanwezig zijn.

De uitkomsten van het digitaal forensisch onderzoek kunnen uitsluitsel geven over de feiten; uw vermoedens kunnen worden ontkracht of bevestigd. Echter, om de verantwoordelijke te kunnen achterhalen is tevens een tactisch onderzoek nodig.

Justio kan, als onderdeel van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau, dit tactische onderzoek voor u verrichten door klassieke recherchemethodieken te combineren met de nieuwste forensische onderzoekstechnieken die worden gebruikt binnen het NFO.

Van het onderzoek wordt een rechtsgeldig rapport opgesteld dat u kunt inbrengen als bewijsmateriaal in een eventuele gerechtelijke procedure.

Wilt u meer weten over (de mogelijkheden van) een GSM onderzoek of een beroep doen op Justio, neem dan contact met ons op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek.

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: