Foto bij Vingerafdrukonderzoek

Vingerafdrukonderzoek

Heeft u te maken met anonieme (dreig)brieven of pakketjes? Zijn uit uw bedrijf goederen of documenten gestolen? Vingerafdrukonderzoek, ook wel dactyloscopie, kan aan het licht brengen wie hiervoor verantwoordelijk is.

Vingerafdrukken zijn per persoon uniek, zelfs eeneiige tweelingen hebben niet dezelfde vingerafdrukken. De papillairlijnen, die gevormd zijn doordat de huid op die plekken bestaat uit minuscule heuvels en dalen, zijn een beetje vettig en laten hierdoor een stempel achter op objecten die met blote handen aangeraakt of vastgepakt worden. De door de papillairlijnen ontstane patronen van bogen en lussen maken een afdruk kenmerkend voor iemand.

Wanneer u een anonieme hatelijke (dreig)brief heeft ontvangen en wilt weten wie de afzender is, dan kan een vingerafdruk onderzoek uitkomst bieden. Mogelijk heeft de afzender een afdruk achter gelaten op de plakrand of postzegel. Ook in het geval er iets is ontvreemd uit, bijvoorbeeld, (afgesloten) lade of kluis kan het zijn dat hierbij vingerafdrukken worden aangetroffen. Aangezien vingerafdrukken niet altijd direct waarneembaar zijn, is het van belang dat het gebied waar ze zich zouden kunnen bevinden onaangeroerd blijft.

Om een vingerafdruk te kunnen onderzoeken moet deze eerst worden gevonden. Dit kan onder meer door middel van fotografie of middels de bekende poedertechniek. Mede afhankelijk van het te onderzoeken object wordt bepaald welke methode en middelen worden ingezet.

Indien een specifiek persoon door u verdacht wordt van de casus waarop het onderzoek betrekking heeft, kan referentiemateriaal vergeleken worden met de aangetroffen afdrukken. Wanneer de afdrukken op minimaal 12 punten overeenkomen en er géén verschillen zijn, kan gesproken worden van een match.

Justio kan, als onderdeel van het NFO, een vingerafdrukonderzoek instellen. Door klassieke recherchemethodieken te combineren met de nieuwste forensische technieken, kan op een objectieve wijze aangetoond worden wie verantwoordelijk is voor de feiten.

Van het onderzoek wordt een rechtsgeldige rapportage gemaakt, inclusief benodigd fotomateriaal et cetera, welke u kunt inbrengen als bewijsmateriaal in geval van gerechtelijke procedures.  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van vingerafdrukonderzoek of een beroep doen op Justio, neem dan gerust contact op of maak gebruik van ons gratis intake gesprek.

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: