Foto bij Verhaalsonderzoek

Verhaalsonderzoek

Wilt u zeker weten of u een vordering kunt verhalen op een debiteur? Of onttrekt uw compagnon zich na een faillissement aan zijn aansprakelijkheid terwijl hij leeft in luxe?

U kunt gerechtelijke stappen ondernemen tegen de persoon die u geld of goederen schuldig is maar dit heeft geen enkele zin wanneer er geen mogelijkheden zijn om de vordering te innen. Een dergelijke procedure kost u dan nog meer dan dat het uiteindelijk oplevert. Om na te gaan of het zinvol is een vordering neer te leggen, is het verstandig een verhaalsonderzoek te laten verrichten zodat u zeker weet of verhalen haalbaar is.

Justio is, als onderdeel van het Nationaal Forensisch Onderzoek, gespecialiseerd in meerdere onderzoeken, waaronder verhaalsonderzoek. Door de nieuwste forensische onderzoekstechnieken in te zetten in combinatie met klassieke recherche technieken kan door ons een adequaat verhaalsonderzoek verricht worden.

Hoewel de werkwijze per casus verschilt is deze altijd doelgericht. Zo wordt onder meer gezocht in registers en (openbare) bronnen om na te gaan of en welke roerende of onroerende goederen er op naam staan van de persoon/het bedrijf op wie/waarop het onderzoek betrekking heeft. Ook wordt onderzocht of er gelden of tegoeden zijn en of er bijvoorbeeld schepen te boek gesteld staan op naam. Indien nodig en mogelijk kunnen onderzoeken ook op locatie plaatsvinden. 

Desgewenst kunt u een globaal vooronderzoek laten verrichten. Aan de hand van de uitkomsten hiervan kunt u bepalen of u een diepgaander en volledig onderzoek in wilt laten stellen.

Justio stelt van de bevindingen een rapport op, eventueel aangevuld met foto- en/of filmmateriaal, dat u zo nodig kunt gebruiken als bewijsmateriaal in een gerechtelijke procedure.

Denkt u dat Justio u van dienst kan zijn met een verhaalsonderzoek of heeft u vragen hieromtrent, neem dan contact op of maak gebruik van ons gratis intakegesprek.

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: