Andere cases van Justio

Documentvervalsing

De heer P. doet een beroep op Justio omdat zijn voormalige compagnon hem houdt aan een afspraak die P. naar eigen zeggen nooit gemaakt heeft met de heer X. In een contract zou zijn bedongen dat X. bij het terugtrekken uit het partnerschap aandelen mee zou krijgen maar volgens de heer P. is daar geen sprake van. Zijn voormalige zakenpartner beschikt echter over een contract, voorzien van de handtekeningen van zowel P. als X. en stelt dat P. met opzet zijn eigen exemplaar is kwijtgeraakt.

De handschriftdeskundige van het NFO, dat het technisch onderzoek voor Justio verricht, analyseert en vergelijkt een kopie van het exemplaar dat P. ter beschikking kan stellen alsmede een aantal documenten met handtekeningen die dienen als referentiemateriaal. Na onderzoek komt de handtekeningdeskundige tot de conclusie dat de handtekening op het door P. betwiste document voor 100% matcht met een eerder geplaatste handtekening op een ander document.

Het verhaal van X. houdt geen stand en naast het doen van aangifte bij de politie begint de heer P. een civiele procedure tegen X. om de gemaakte onkosten te verhalen op zijn voormalige compagnon.

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: