Andere cases van Justio

Diefstal intellectueel eigendom

Na een dienstverband van enkele jaren vertrekt een accountmanager van chipfabrikant X bij zijn werkgever. In de jaren dat hij werkzaam was bij dit bedrijf was de accountmanager telkens volledig op de hoogte van de nieuwste innovaties van het bedrijf.

Na enige tijd presenteert een concurrerend bedrijf een nieuwe chip die qua techniek vrijwel identiek is aan die van de voormalig werkgever van de eerdergenoemde accountmanager. Het blijkt dat de man bij de concurrent is gaan werken waarna bij chipfabrikant X vermoedens ontstaan van diefstal van intellectueel eigendom door hun voormalige werknemer.

Chipfabrikant X benadert daarop Justio om een onderzoek te verrichten en na te gaan of er sprake is van diefstal intellectueel eigendom en of de betreffende accountmanager hiervoor verantwoordelijk is. De rechercheurs van Justio die het tactisch onderzoek verrichten werken samen met de forensisch onderzoekers van het NFO die het technisch onderzoek voor hun rekening nemen en gaan daarom, na een gesprek met de opdrachtgever, in overleg om de strategie te bepalen zodat een gedegen onderzoek kan worden ingesteld.

Hierop worden de werkstations van de accountant, conform de forensische richtlijnen, veiliggesteld en verrichten de deskundigen een activiteitenanalyse. Uit de door Justio/NFO opgestelde tijdlijn blijkt dat een grote hoeveelheid productinformatie is gekopieerd naar een externe harde schijf die naar voren kwam, middels het achterhalen van de USB historie. De volgende stap is om aannemelijk te maken wie verantwoordelijk was voor de handelingen met betrekking tot het kopiëren van de bedrijfsgevoelige informatie.

Een diepgaandere analyse biedt daarin uitkomst. Onderzoek toont aan dat de accountmanager tijdens het kopiëren van de vertrouwelijke informatie diverse e-mails beantwoordde en via Skype belde met collega’s. Daarnaast reageerde hij op een internetforum en bovendien had hij op de externe schijf gekeken naar een persoonlijk document, namelijk zijn CV.

Alle aanwijzingen bij elkaar genomen versterkten het vermoeden dat de accountmanager verantwoordelijk was voor het kopiëren van de bedrijfsgevoelige informatie. Een volledig rapport met de bevindingen van het onderzoek werd aangeleverd bij een inmiddels ingeschakelde advocaat die het tijdens een rechtszaak inbracht als bewijsmateriaal.

De rechtbank oordeelde in het vonnis dat diefstal van intellectueel eigendom was bewezen.

Justio is onderdeel van

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Justio is onderdeel van

NFO en Justio werken onder andere voor: